Εκπαιδευτικά video

Το Tessera συνοδεύεται από μια σειρά εκπαιδευτικών video που καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες του προγράμματος, από την δημιουργία ενός έργου μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Η σειρά αυτή αποτελεί μια πολύτιμη βοήθεια προς τον νέο χρήστη του Tessera, διευκολύνοντας την εκμάθηση και επιτρέποντας την αποτελεσματική χρήση του προγράμματος σε πολύ σύντομο χρόνο.

Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει τα video είτε online, είτε ακόμα και μέσα από το Tessera κατά την διάρκεια της εργασίας του. Η Anadelta Software συνεχώς εμπλουτίζει την σειρά με νέες παρουσιάσεις, στοχεύοντας να καλύψει σύντομα όλο το εύρος των δυνατοτήτων του Tessera.