Επιλέξιμες Δαπάνες του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ”

Vouchers για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜΜΕ
September 5, 2022
Έναρξη Διαδικασίας Αγοράς Anadelta Tessera με Voucher
February 2, 2023